Фундаментальная бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (ФЛ БДУ) на працягу многіх дзесяцігоддзяў з'яўляецца Каардынацыйна-метадычным цэнтрам (КМЦ) для бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь.

Гісторыя
   Функцыя аказання метадычнай і кансультатыўнай дапамогі універсітэцкім бібліятэкам рэспублікі была ўскладзена на ФБ БДУ ў пачатку 1960-х гг. ФБ БДУ ініцыявала стварэнне Рэспубліканскай навукова-метадычнай бібліятэчнай камісіі (РНМБК) пры Міністэрстве вышэйшай і сярэдняй спецыялізаванай адукацыі БССР. Камісія была створана загадам Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР No 53 ад 5 лістапада 1973 г. і дзейнічала 16 гадоў, выконваючы функцыю каардынацыі і метадычнага забеспячэння бібліятэк навучальных устаноў усіх узроўняў у рэспубліцы. 
   У 1974 г. бібліятэка БДУ стала апорнай бібліятэкай Мінскай вобласці, быў створаны навукова-метадычны аддзел. У 1975 г. функцыя Рэспубліканскага метадычнага цэнтра (РМЦ) па каардынацыі дзейнасці бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў была афіцыйна перададзена ФБ БДУ, і пачалася праца: дакументы, якія вызначаюць задачы і функцыі бібліятэк універсітэтаў і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў рэспублікі распрацоўваюцца і зацвярджаюцца; сістэма справаздачнасці бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў і каледжаў перад Рэспубліканскім метадычным цэнтрам; ствараецца фонд метадычнай літаратуры па бібліятэказнаўстве, бібліяграфіі і сумежных галінах; арганізавана сістэма павышэння кваліфікацыі супрацоўнікаў ФЛ БДУ і бібліятэк універсітэтаў і каледжаў праз рэспубліканскія і гарадскія навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, камандзіроўкі з мэтай абмену вопытам работы, вытворчага навучання і г.д .; арганізуюцца комплексныя праверкі работы бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў па асобных напрамках іх дзейнасці.

Падрабязней
   Пачатак новага тысячагоддзя характарызуецца актыўным укараненнем і выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій. Перад бібліятэкамі пастаўленыя задачы аўтаматызацыі бібліятэчна-інфармацыйных працэсаў і забеспячэння карыстальнікам доступу да інфармацыйных рэсурсаў у лакальнай сетцы ўніверсітэта і сеткі Інтэрнэт. Вырашэнне гэтых задач прывяло да істотных змен у наменклатуры якія прадстаўляюцца паслуг. Пакідаючы за сабой традыцыйныя метады абслугоўвання чытачоў-карыстальнікаў, бібліятэкі ператвараюцца ў цэнтры інфармацыйных рэсурсаў.
   Адбываецца пераасэнсаванне і развіццё функцый метадычнай дзейнасці. Пачынаецца пошук новых метадаў, спосабаў, шляхоў удасканалення бібліятэчнага абслугоўвання, распрацоўка і прадастаўленне метадычных паслуг, задавальненне прафесійных патрэбаў бібліятэкараў. Арганізаваны шэраг мерапрыемстваў з мэтай актывізацыі дзейнасці бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь, іх узаемадзеяння пры вырашэнні агульных пытанняў і праблем: круглыя сталы "Iнфармацыйнае ўзаемадзеянне бібліятэк ВНУ г. Мінска: сучаснасць і тэндэнцыі развіцця" (28.03.2000), «Актуальныя праблемы бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў Беларусі на парозе трэцяга тысячагоддзя» (22.05.2000); семінар «Электронныя бібліятэкі» (29.11.2000), «Абарона аўтарскіх правоў і ліцэнзаванне» (11-12.03.2002).
Падрабязней