Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства

УДК 82.09(075.8)

Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства [Электронный ресурс] : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія» / В. П. Рагойша, Т. В. Лук’янава ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства. –  Электрон. текстовые дан. – Минск : БГУ, 2020. – 87 с. : табл. – Бібліягр. : с. 85–87. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/244539. – Загл. с экрана. – № 007126062020. Деп. в БГУ 26.06.2020.

 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне «Уводзіны ў літаратуразнаўства» разлічаны на студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія». Змест ЭВМК арыентаваны на вывучэнне асноўных пытанняў літаратуразнаўства як філалагічнай дысцыпліны.