Мова і літаратура

УДК 80(06)

Мова і літаратура [Электронный ресурс] : матэрыялы 77-й навук. канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага фак. БДУ, Мінск, 22 красавіка 2020 г. / БДУ, Філалагічны фак. ; [пад рэд. К. А. Тананушкі]. –  Электрон. текстовые дан. – Минск : БГУ, 2020. – 280 с. : іл. – Бібліягр. у тэксце. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/244538. – Загл. с экрана. – № 007025062020. Деп. в БГУ 25.06.2020.

 

У зборнік увайшлі матэрыялы дакладаў 77-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага факультэта БДУ па актуальных праблемах сучаснага мовазнаўства, літаратуразнаўства, педагогікі, методыкі выкладання, класічнай філалогіі, міфалогіі, культуралогіі і фальклору. Прызначаецца студэнтам, аспірантам і шырокаму колу чытачоў.