УДК 80(06)

Мова і літаратура [Электронный ресурс] : матэрыялы 79-й навук. канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага фак. БДУ, Мінск, 11 мая 2022 г. / БДУ, Філалагічны фак. ; [пад рэд. Г. У. Навумавай (гал. рэд.) і інш.]. –  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2022. – 258 с. : іл. – Бібліягр. у тэксце. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/283027. – Загл. с экрана. – № 007629062022. Деп. в БГУ 29.06.2022.

 

У зборнік увайшлі матэрыялы дакладаў 79-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага факультэта БДУ па актуальных праблемах сучаснага мовазнаўства, літаратуразнаўства, педагогікі, методыкі выкладання, класічнай філалогіі, міфалогіі, культуралогіі і фальклору. Прызначаецца студэнтам, аспірантам і шырокаму колу чытачоў.