Слаўная кампанія: рэANIMAцыя

УДК 821.161.3-94+821.161.3.09”18”(092)

Слаўная кампанія: рэANIMAцыя  [Электронный ресурс] : зборнік  гісторыка-біяграфічных твораў.  Выпуск ІІ  /  БДУ,   Філалагічны   фак.,  Каф.  гісторыі  беларускай літаратуры ; [склад.: С. Д. Воцінава, І. М. Запрудскі]. –  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ 2023. – 361 с. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/300271. – Загл. с экрана. – № 006923082023. Деп. в БГУ 23.08.2023.

 

У другім выпуску зборніка гісторыка-біяграфічных твораў, прысвечаных беларускім пісьменнікам ХІХ стагоддзя, узнаўляюцца жыццяпісы дзесяці айчынных майстроў слова – Аляксандра Рыпінскага, Арцёма Вярыгі-Дарэўскага, Паўла Шпілеўскага, Аляксандра Ельскага, Фелікса Тапчэўскага, Францішка Багушэвіча, Альгерда Абуховіча, Элізы Ажэшкі, Зоф’і Манькоўскай і Янкі Лучыны. Без постацяў гэтых літаратараў не ўяўляюцца станаўленне новай беларускай літаратуры і складаныя шляхі нацыянальнай мінуўшчыны. Адрасуецца навучэнцам вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў, выкладчыкам і ўсім зацікаўленым беларускай гісторыяй, літаратурай і культурай названага перыяду.