Каўрыга, П. А. Метэаралогія і кліматалогія

УДК 551.5(075.8)

Каўрыга, П. А. Метэаралогія і кліматалогія [Электронный ресурс] : электронны вучэбна-метадычны комплекс па спецыяльнасцях: 1-31 02 02 «Гідраметэаралогія»; 1-31 02 03 «Космааэракартаграфія»; 1-56 02 02 «Геаінфармацыйныя сістэмы (па накірунках)», накірунак спецыяльнасці: 1-56 02 02-01 «Геаінфармацыйныя сістэмы (зямельна-кадастравыя)»; 1-31 02 01 «Геаграфія (па накірунках)», накірунак спецыяльнасці: 1-31 02 01-02 «Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць)»; 1-33 01 02 «Геаэкалогія» / П. А. Каўрыга, В. В. Давыдзенка ; БДУ, Фак. геаграфіі і геаінфарматыкі, Каф. агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі.  – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2021. – 152 с.  : іл. – Бібліягр.: с. 146–148. – Режим доступа:  https://elib.bsu.by/handle/123456789/261173.  – Загл. с экрана. – №006608062021. Деп. в БГУ 08.06.2021.

 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс (ЭВМК) створаны для забеспячэння вучэбнага працэсу па дысцыпліне «Метэаралогія і кліматалогія» неабходнымі навучальнымі матэрыяламі, якія дапамагаюць засваенню тэарэтычных ведаў, фарміраванню практычных навыкаў, выкарыстанню інфармацыйных тэхналогій у адпаведнасці з дзяржаўным стандартам і вучэбнай праграмай, што прадугледжваюць падрыхтоўку спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі.
ЭВМК складаецца з асобных модулей вучэбных, вучэбна-метадычных, дыдактычных, раздатачных, картаграфічных і электронных матэрыялаў. Комплекс прызначаны для студэнтаў геаграфічных і прыродазнаўчых спецыяльнасцей, якія рыхтуюцца ў вышэйшых навучальных установах.