Каўрыга, П. А. Метады дыстанцыйных даследаванняў у гідраметэаралогіі

УДК 551.501.8(075.8)

Каўрыга, П. А. Метады дыстанцыйных даследаванняў у гідраметэаралогіі [Электронный ресурс] : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-31 02 02 «Гідраметэаралогія» / П. А. Каўрыга ; БДУ, Фак. геаграфіі і геаінфарматыкі, Каф. агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2020. – 152 с. : малюнкі. – Бібліягр.: с. 138–144. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/252497.  – Загл. с экрана. – №014508122020. Деп. в БГУ 08.12.2020.

 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс (ЭВМК) прызначаны для студэнтаў спецыяльнасці 1-31 02 02 «Гідраметэаралогія». Змест ЭВМК прадугледжвае вывучэнне дыстанцыйных (некантактных) метадаў атрымання звестак аб фізічным стане гідраатмасферы, заснаваных на ўлоўліванні электрамагнітных выпрамяненняў, якія распаўсюджваюцца ад гідраатмасферных аб’ектаў і пераносяць неабходную інфармацыю. Выкладаюцца прынцыпы дзеяння сучасных наземных і касмічных вымяральных сістэм, якія ўжываюцца для зандзіравання гідраатмасферы пры дапамозе электрамагнітных і гукавых выпрамяненняў і выкарыстання атрыманых даных у сінаптычным аналізе. Важнейшымі вымеральнымі сістэмамі, якія характарызуюцца, з’яўляюцца шарапілотнае і радыёзандзіраванне, радыёлакацыя і спадарожнікавае зандзіраванне. ЭВМК прызначаны для студэнтаў геаграфічных і гідраметэаралагічных спецыяльнасцей, якія рыхтуюцца ў вышэйшых навучальных установах. Ён таксама будзе карысным для працаўнікоў гідраметэаслужбы.