ИЮНЬ 2021

УДК 502.22:574.2:6/4.1(075.8)

Антипова, О. С. Геоэкология человека [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс с креативным компонентом для специальности: 1-33 01 02 «Геоэкология» / О. С. Антипова ; БГУ, Фак. географии и геоинформатики, Каф. географической экологии.  – Электрон. текстовые дан. – Минск : БГУ, 2021. – 116 c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 112–113. – Режим доступа:  https://elib.bsu.by/handle/123456789/260828.  – Загл. с экрана. – №006204062021. Деп. в БГУ 04.06.2021.

УДК 556.53.04(075.8)

Новик, А. А. Гидрометрия [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс для специальности: 1-31 02 02 «Гидрометеорология» / А. А. Новик ; БГУ, Фак. географии и геоинформатики, Каф. общего землеведения и гидрометеорологии.  – Электрон. текстовые дан. – Минск : БГУ, 2021. – 88 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 86–87. – Режим доступа:  https://elib.bsu.by/handle/123456789/261164.  – Загл. с экрана. – №006508062021. Деп. в БГУ 08.06.2021.

УДК 551.5(075.8)

Каўрыга, П. А. Метэаралогія і кліматалогія [Электронный ресурс] : электронны вучэбна-метадычны комплекс па спецыяльнасцях: 1-31 02 02 «Гідраметэаралогія»; 1-31 02 03 «Космааэракартаграфія»; 1-56 02 02 «Геаінфармацыйныя сістэмы (па накірунках)», накірунак спецыяльнасці: 1-56 02 02-01 «Геаінфармацыйныя сістэмы (зямельна-кадастравыя)»; 1-31 02 01 «Геаграфія (па накірунках)», накірунак спецыяльнасці: 1-31 02 01-02 «Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць)»; 1-33 01 02 «Геаэкалогія» / П. А. Каўрыга, В. В. Давыдзенка ; БДУ, Фак. геаграфіі і геаінфарматыкі, Каф. агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі.  – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2021. – 152 с.  : іл. – Бібліягр.: с. 146–148. – Режим доступа:  https://elib.bsu.by/handle/123456789/261173.  – Загл. с экрана. – №006608062021. Деп. в БГУ 08.06.2021.