УДК 811.161.3(075.8)

Губкіна, А. В. Беларуская мова (прафесійная лексіка) [Электронный ресурс] : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-21 03 02, 6-05-0222-02 «Рэгіёназнаўства» / А. В. Губкіна, С. М. Запрудскі ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. беларускага мовазнаўства. –  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2023. – 45 с. : табл. – Бібліягр.: с. 26–27, бібліягр. у тэксце. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/310231. – Загл. с экрана. – № 005715032024. Деп. в БГУ 15.03.2024.

 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс (ЭВМК) прызначаецца студэнтам спецыяльнасці 1-21 03 02, 6-05-0222-02 «Рэгіёназнаўства». ЭВМК змяшчае тэарэтычны матэрыял па асноўных раздзелах курса «Беларуская мова (прафесійная лексіка)». Для засваення і замацавання тэарэтычнага матэрыялу, павышэння культуры маўлення прапануюцца прафесійна арыентаваныя заданні і практыкаванні.