УДК 811.161.3’276.6:33(075.8)

Губкіна, А. В. Беларуская мова (прафесійная лексіка) [Электронный ресурс] : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей: 1-96 01 02 «Эканамічная бяспека», 6-05-0311-01 «Эканоміка», 6-05-0311-05 «Эканамічная інфарматыка», 6-05-0411-02 «Фінансы і крэдыт», 6-05-0412-01 «Менеджмент», 6-05-1036-02 «Эканамічная бяспека», 6-05-1036-03 «Дзяржаўны аўдыт» / А. В. Губкіна ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. беларускага мовазнаўства. –  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2023. – 39 с. : табл. – Бібліягр.: с. 24–26, бібліягр. у тэксце. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/309276. – Загл. с экрана. – № 002219022024. Деп. в БГУ 19.02.2024.

 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс прызначаецца студэнтам спецыяльнасцей 6-05-0311-01 «Эканоміка», 6-05-0311-05 «Эканамічная інфарматыка», 6-05-0411-02 «Фінансы і крэдыт», 6-05-0412-01 «Менеджмент», 1-96 01 02 «Эканамічная бяспека», 6-05-1036-02 «Эканамічная бяспека», 6-05-1036-03 «Дзяржаўны аўдыт». Ён змяшчае тэарэтычны матэрыял па асноўных раздзелах курса «Беларуская мова (прафесійная лексіка)». Для засваення і замацавання тэарэтычнага матэрыялу, павышэння культуры маўлення прапануюцца прафесійна арыентаваныя заданні і практыкаванні.