УДК 80(06)

Мова і літаратура [Электронный ресурс] : матэрыялы 80-й навук. канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага фак. БДУ, Мінск, 27 красавіка 2023 г. / БДУ, Філалагічны фак. ; [рэдкал.: Г. У. Навумава (гал. рэд.) і інш.]. –  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2023. – 304 с. : іл. – Бібліягр. у тэксце. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/300380. – Загл. с экрана. – № 007023082023. Деп. в БГУ 23.08.2023.

 

У зборнік увайшлі матэрыялы дакладаў 80-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага факультэта БДУ па актуальных праблемах сучаснага мовазнаўства, літаратуразнаўства, педагогікі, методыкі выкладання, класічнай філалогіі, міфалогіі, культуралогіі і фальклору. Прызначаецца студэнтам, аспірантам і шырокаму колу чытачоў.