УДК 811.161.3(06)

Беларускае слова: на хвалях часу [Электронный ресурс] : матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных памяці дацэнта І. М. Шчарбаковай, г. Мінск, 23 лютага 2022 г. / БДУ, Філалагічны фак. ; [рэдкал. : М. І. Свістунова (адк. рэд.) і інш.]. –  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2022. – 137 с. : іл. – Бібліягр. у тэксце. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/283622. – Загл. с экрана. – № 008105072022. Деп. в БГУ 05.07.2022.

 

У зборніку па выніках правядзення навуковых чытанняў, прысвечаных памяці дацэнта Ірыны Міхайлаўны Шчарбаковай, змешчаны артыкулы выкладчыкаў, студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў па актуальных праблемах вывучэння сучаснага стану беларускай мовы і яе гісторыі, а таксама асобных пытаннях лінгвадыдактыкі.