УДК 80(082)

Філалагічныя штудыі = Studia philologica [Электронный ресурс] : зб. навук. арт. Вып. 9 / БДУ, Філалагічны фак., Каф. класічнай філалогіі ; [рэдкал.: В. Г. Пракапчук (гал. рэд.) і інш.].–  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2020. – 247 с. : іл. – Бібліягр. у тэксце. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/242298. – Загл. с экрана. – №004808052020. Деп. в БГУ 08.05.2020.

 

У дзявятым выпуску зборніка «Філалагічныя штудыі» прадстаўлены артыкулы, прысвечаныя праблемам класічнай філалогіі, рэцэпцыі антычнай культуры ў еўрапейскую, грэка-лацінскай тэрміналогіі, а таксама пераклады і рэцэнзіі. Прызначаецца шырокаму колу чытачоў.