УДК 811.161.3(06)+821.161.3.09(06)

Пісьменнік – мова – стыль [Электронный ресурс] : матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 29–30 верасня 2005 г. / БДУ, Філалагічны фак. ; [рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч, М. І. Свістунова (адк. рэдактары) і інш.]. –  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2020. – 593 с. : табл. – Бібліягр. у тэксце. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/242196. – Загл. с экрана. – №004504052020. Деп. в БГУ 04.05.2020.

 

У зборніку змешчаны артыкулы, якія прагучалі падчас правядзення ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Пісьменнік – Мова – Стыль», што прайшла на філалагічным факультэце БДУ 29–30 верасня 2005 г. і стала апошняй пад такой назвай. Большасць матэрыялаў не страціла актуальнасць і ў сучаснасці і будзе цікавай мовазнаўцам, літаратуразнаўцам і ўсім тым, хто звязаны з беларускай мовай і літаратурай.