Мова і літаратура

УДК 80(06)

Мова і літаратура [Электронный ресурс] : матэрыялы 78-й навук. канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага фак. БДУ, Мінск, 22 красавіка 2021 г. / БДУ, Філалагічны фак. ; [рэд. калегія Г. У. Навумавай (гал. рэд.) і інш.]. –  Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2021. – 310 с. : іл. – Бібліягр. у тэксце. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/263485. – Загл. с экрана. – №008002072021. Деп. в БГУ 02.07.2021.

 

У зборнік увайшлі матэрыялы дакладаў 78-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага факультэта БДУ па актуальных праблемах сучаснага мовазнаўства, літаратуразнаўства, педагогікі, методыкі выкладання, класічнай філалогіі, міфалогіі, культуралогіі і фальклору. Прызначаецца студэнтам, аспірантам і шырокаму колу чытачоў.